конспект лекций, вопросы к экзамену

Метод визначення густини вершків.

Густину низькожирних вершків визначають так само, як і мо­лока. Густину вершків з підвищеною масовою часткою жиру визнача­ють ареометром(денсиметром)з відповідною шкалою або за допомогою пікнометра.

Пікнометричний метод ґрунтується на точному зважуванні вершків і дистильованої води в одному і тому самому пікнометрі при одній і тій самій тещіературі (20 °С) та встановленні співвідношення між ними за вагою.

Визначення за допомогою пікнометра проводиться так: сухий чистий пікнометр зважують з точністю до 0,0001 г (за місткістю пікнометра 10 см3) і до 0,001 г - 50 см3, після чого вносять до мітки дистильовану воду, закривають пробкою, вміщують у термостат або водяну баню з температурою точно 20 °С на ЗО хв і зважують.

Такі самі операції проводять з досліджуваними вершками. Густину вершків, кг/м3, обчислюють за формулою

D=( М3- М1)/( М2- М1)*( Dв - Dn)+ Dп 

де М2, М3- маса пікнометрів відповідно порожнього, з водою та з вершками, кг; Dв - густина води при температурі 20°С і нормальному тиску, що дорівнює 1,04-105 Па, Dв= 998,20 кг/м3; Dп - густина повітря при 20 °С і нормальному тиску, Dп=1,2кг/мя.

Для спрощення розрахунків застосовують формулу

D=( М3- М1)/( М2- М1)0,99823

де 0,99823-емпіричний коефіцієнт.

25.08.2015; 05:00
просмотров: 1411