конспект лекций, вопросы к экзамену

Визначення вмісту кальцію в молоці коплексонометричним методом

Ментод комплексонометричного титрування грунтується на взаємодії кальцію з трилоном-Б, при ц ьому кальцій переходить із сцолук з білками і фосфором у розчин. Надмір трилону-Б, який не прореагував з кальцієм, відтитровують розчином хлориду кальцію.

Методика визначення. До 5 см3 молока в хімічній склянці прили­вають 90-95 см3 дистильованої води, 5 сма 8% -го розчину гідроксиду натрію, з бюретки відмірюють точно 3,5см3 0,1 моль/дм3 розчину гоилону- Б, перемішують і залишають на 2 хв. На кінчику ножа вносять близько, 0,04 г сухої суміші індикатора мурексиду з хлоридом натрїю, розчин забарвлюється в бузковий колір. Вміст склянки титрують 0,1 моль/дм3 розчином хлориду кальцію, додаючи його но краплях при безперервному перемішуванні до появи стійкого рожевого забарвленая. Потім з бюретки знову приливають при помішуванні по краплях розчин трилону-Б до появи стійкого бузкового кольору. Через 1 хв, у разі зникнення забарвлення, додають ще одну краплю трилону-Б. Із загального об’єму, розчину трилону-Б, перерахованого на точно 0,1 моль/дм3  розчин, розраховують об’єм 0,1 моль/дм3  розчину хлориду кальцію, використаного на зворотє титрування, і знаходять об’єм трилону-Б, що зв’язаний з кальцієм молока.                   ; .

Опрацювання результатів. Масову частку кальцію у відсотках обчислюють за формулою

Са=(а*2*100*0,97)/V

де а - об’єм 0,1 моль/дм3 розчину трилону-Б, що зв’язаний зкальцієм, см3; 2 - маса тсальцію, що відповідає 1 см3 0,1 моль/дм3 розчину трило­ну-Б, мг; V - об’єм молока, взятого для аналізу см3, .

t 40m eft:1.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:left; text-indent:28.0pt;line-height:11.75pt;mso-line-height-rule:exactly;background: transparent'>Титрують дистилят 0,1 моль/дм8 розчином соляної кислоти до переходу зеленого кольору у фіолетовий.

Паралельно проводять контрольний аналіз так само, як і основний, використовуючи 5 см3 дистильованої води замість молока.

Масову частку загального білка у відсотках розраховують з точністю до третього десяткового знака за формулою

Б=(1,4*0,1(V1-V0)6,38)/m

де 1,4- маса азоту, еквівалентна 1 см3 0,1 моль/дм3 розчину соляної кислоти, мг; 0,1- концентрація розчину соляної кислоти, моль/дм3; К - коефіцієнт поправки до розчину соляної кислоти; V1 - об’єм 0,1 моль/дм3 соляної кислоти, витраченої на титрування дистиляту в основному аналізі, см3; V0- об’єм 0,1 моль/дм3 соляної кислоти, витраченої на титрування дистиляту в контрольному аналізі, см3; 6,38- коефіцієнт для перерахунку масової частки загального азоту на масову частку загального білка; m - маса взятого на аналіз молока, г.

За остаточний результат дослідження беруть середнє арифметичне результатів двох паралельний визначень. Розходження, що допускається, не повинно перевищувати 0,03 %.

25.08.2015; 05:00
просмотров: 1221