конспект лекций, вопросы к экзамену

Визначення вміту лактози в молоці йодометричним методом.

Метод ґрунтується на взаємодії альдегідної груди молочного цукру з йодом у лужному середовищі, де йод є окисником. Атомарний кисень, що вдзділився, окиснює молочний цукор в лактобіонову кислоту, а глюкозу, яка утворюється при інверсії сахарози, в глюконову кислоту.  При визначенні цукрів за різницею між кількістю взятого (надміру) та непрореагованого йоду титруванням розчину тіосульфату натрію знаходять вміст цукру.

Методика визначеная. Дослідження розпочинають з приготування фільтрату. Відважують з точністю до 0,01 г 25 г молока (або відміряють 25 см?  молока піпеткою і множать на густину молока) у мірну колбу місткістю 500 см?, додають до половини колби дистильовану воду і 10 см? розчину сульфату міді (рідина Фелінга 1), 4 см3 1 моль/дм3 розчину гідроксиду натрію. Після всіх додавань суміш обережно перемішують, доводять до мітки водою (при температурі 20 °С), знову перемішують, перевертаючи колбу 3-5 разів, і залишають на ЗО хв. Відстояну рідину фільтрують у суху чисту колбу через складчастий паперовий фільтр, видаляючи перші 20 – З0 см3 фільтрату.

У конічну колбу місткістю 230-300 см3 з притертою або гумовою пробкою переносять 50 см3 фільтрату (що відповідає 2,5 г молока). Піпеткою або з бюретки приливають 25 см3 О,1 моль/дм3 розчину йоду і повільно, безперервно перемішуючи,- з бюретки 37,5 см3 0,1 моль/дм3 розчину гідроксиду натрію. Колбу закривають пробкою, залишають її в темному місці на 20 хв при температурі 20 °С. Потім піпеткою відміряють 8 см3 0,5 моль/дм3 розчину соляної кислоти і титрують виділений йод 0,1 моль/дм3 розчином тіосульфату натрію спочатку без додавання індикатора до отримання світло-жовтого забарвлення розчину, потім добавляють 1 см3 1%-го розчину крохмалю і про­довжують титрування по краплях до моменту, коли від останньої краплі розчину тіосульфату натрію зникне синє забарвлення розчину.

Для холостого досліду в другу таку саму колбу піпеткою відміряють 25 см3 0,1 моль/дм3 розчину йоду, 25 см3 води і добавляють з бюретки 37,5 см30,1 моль/дм3 розчину гідроксиду натрію, безперервно, пере­мішуючи. Закривши колбу пробкою, залишають у темному місці на 20 хв при температурі 20 °С. Далі визначення проводять так само, як з фільтратом.

Опрацювання результатів. Масова частка лактози у відсотках обчислюється за формулою

Л=(0,0181(V1-V)100*0,97)/ Mм=0,699(V1-V)

де 0,0181 - маса лактози, моногідрату, що відповідає 1 см3 О,1 моль/дм3 розчину йоду, г; V1- об’єм О,1 моль/дм3 розчину тіосульфату натрік), що йде на титрування йоду відповідно в холостому досліді і у фільтраті, см3; 0,97 - поправка, яка встановлена емпірично; Мм - маса молока в 50 см3 фільтрату, яка дорівнює 2,5 г.

25.08.2015; 05:00
просмотров: 714