конспект лекций, вопросы к экзамену

Визначення густини молока.

Густина - це маса рідини при температурі 20 °С, яка визначається за одиницею об’єму, кг/м8. Густина нормального коров’ячого молока -1027- 1032 кг/м3, знежиреного молока1032-1035, сколотин 1027-1035, молочної сироватки 1021-1025 кг/вц3. Для, визначення густини використовують ареометри типу AMT з термометром і ціною поділки шкали 1,0 кг/м3 або AM оез термометра з ціною поділки 0,5 кг/м3. Ареометр занурюється в рідину доти, поки маса витісненої ним рідини не дорівнюватиме масі ареометра, ним більшу густину має рідина, тим на меншу глибину опускається ареометр.     '

Визначення густини необхідно проводити не раніше ніж через 2 год після доїння, оскільки відразу ж після доїння молоко містить велику кількість бульбашок повітря, тому густину його не можна визначити правильно. Крщ того, густина молока змінюється залежно від стану жиру (розплавлений або твердий).

Температура молочної сировини під час визначення повинна бути +15...25 °С. Дде дога одержання більш точних і порівняно близьких між собою результатів проби молока незбираного та відновленого необхідно підготувати так: молоко нагріти до 40 °С, витримати при цій температурі 5хв, після чого охолодити до ,(20±5) °С.

Після ретельного перемішування молочну сировину наливають по стінці у скляний циліндр з метою запобігання ціноутворенню. Потім абсолютно чистий ареометр повільно занурюють у рідину і залишають у вільно плаваючому стані. Ареометр не повинен дотикатися до стінок циліндра.

При відліку показань густини ОКо повинно бути на рівні меніска. Температуру молочної сировини записують. Густину молока визначають при температурі 20 °С. Якщо температура молока вища або нижча ніж 20 ”С, то до показання густини вносять ноправку за табл. 2.

Приклад використання табл.2. Визначення густини молока проводилося при 22 °С, показання лактоденсиметра 1029 кг/м3 (в градусах ареометра 29). Для приведення густини молока до густини при 20 °С в першому вертикальному стовпчику знаходять 1029,0, в горизонталь­ному- температуру 22 °Сіна перетині цих двох рядків-цифру 1029,6. Це і є густина молока при 20 °С.

г'Якщо немає змоги використовувати таблицю, наближено густину перераховують так: при температурі, вищій як 20 °С, на кожний градус до визначеного значення густини за ареометром додають по 0,2 °А, а при температурі, нижчій як 20 °С, віднімають від відрахованого значення 0,2 °А. Необхідно мати на увазі те, що показання густини в градусах ареометра, тобто в умовних одиницях, визначають як дві останні цифри цілої частини значення густини. Так, густина молока 1029 кг/м3 у градусах ареометра дорівнює 29,0 °А.

Густина молока дає змогу опосередковано робити висновок про натуральність молока. У разі видалення частини вершків густина молока дещо збільшується, а у разі розбавлення водою - зменшується. Додавання 10 % води знижує густину приблизно на З °А.

 

24.08.2015; 17:00
просмотров: 8562